Carte de oaspetiForumuriDownloadCalendarHarta site3 vizitatori activi

 Login
   
    
 Pastreaza-ma logat
Inregistreaza


 A.N.I.C.A.D.O. Nord Est
 :: PRIMA PAGINA
 :: IDENTIFICARE
 :: CALITATE PROCESUALA ACTIVA
 :: PARTENERIAT
 :: DOMENII DE INTERES
 :: SCOP SI OBIECTIVE
 :: CONTACT
 :: SESIZARI DE LA CETATENI
 :: IN ATENTIA INSTITUTIILOR STATULUI


 E.U.M.M. GEORGIA
 :: DESCRIERE


 LINKURI UTILE
 :: ACCES E-MAIL
 :: Transfer Fisiere Mari


 SCOP SI OBIECTIVE

 

Asociatia se constituie ca organizație ce lupta pentru apararea drepturilor si libertatilor democratice ale cetatenilor prevăzute in Constitutie si reglementate de legile interne si conventiile internationale recunoscute de Statul Roman (DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI, CONVENTIA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI, ACTUL FINAL DE LA HELSINKI, DOCUMENTUL FINAL DE LA VIENA si celelalte conventii internationale privind drepturile civile, economice, politice si sociale).

Asociatia sprijina statul in privinta popularizarii legilor si combaterea coruptiei si abuzurilor privind  aplicarea legilor si respectarea drepturilor cetatenilor.

 

       

Obiectivele asociatiei:

 

-         sa militeze pentru  respectarea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

-         sa promoveze egalitatea de gen, respectul fata de sine si fata de ceilalti;

-         sa promoveze pe multiple planuri, initiative, actiuni si demersuri concrete in vederea stimularii si intensificarii luptei impotriva coruptiei, abuzurilor si pentru drepturile omului;

-         sa desfasoare o campanie permanenta de prevenire si combatere a traficului si consumului ilicit de stupefiante, actionand in acest sens in sprijinul si in colaborare cu toate organele specializate in lupta impotriva flagelului;

-         sa participe la actiuni de informare a cetatenilor cu privire la integrarea europeana si cetatenia europeana;

-         sa initieze unele manifestari publice de denuntare a marilor pericole pentru  societate si individ pe care le reprezinta coruptia, abuzurile, discriminarea si incalcarea drepturilor omului;

-         sa sprijine institutiile statului si societatea civila romaneasca in lupta impotriva factorilor de risc pentru tineret;

-         sa sanctioneze restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice;

-         sa realizeze proiecte de asistenta sociala privind categorii

defavorizate;

-         sa identifice orice comportament ori orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv;

-         sa combata hartuirea de orice fel exercitata atat asupra membrilor asociatiei cat si a persoanelor care iau atitudine impotriva actelor de coruptie, abuz, discriminare si incalcare a drepturilor omului;

-         sa sanctioneze orice tratament advers venit ca o reactie la o plangere sau actiune in justitie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal si al nediscriminarii;

-         sa identifice caile, metodele si mijloacele de profil in combaterea factorilor de risc pentru tineret;

-         sa organizeze,studieze si sprijine initiativele legislative, in vederea imbunatatirii cadrului legislativ general privind specificul obiectului de activitate al Asociatiei, inclusiv initiative legislative proprii.

 

  Pentru perioada 2008 - 2009 A.N.I.C.A.D.O. isi propune:

-         identificarea resurselor financiare pentru angajarea de personal cu preponderenta in compartimentele de specialitate ale asociației prin care se are in vedere eficientizarea activitatii;

-         creșterea numărului de inspecții in teritoriu;

-         perfecționarea salariaților asociației;

-         derularea unei campanii la nivel județean si regional de informare in domeniul prevenirii si combaterii abuzurilor, corupției, discriminării si respectarii drepturilor omului;

           -  editarea unui ghid de indrumare a cetatenilor privind

            popularizarea legilor, procedura de obtinere a unor

            informatii, documente, facilitarea  accesului la justitie;

        -   conceperea unor programe menite sa instruiasca publicul

            cu privire la dobandirea cetateniei europene;

         -  atragerea resurselor pentru dezvoltarea de programe care

           se concentreaza asupra  promovarii democratiei,

           respectarii drepturilor omului si a libertatilor individuale;

        -   promovarea unei atitudini pozitive in randul cetatenilor in

           legatura cu drepturile si libertatile cetatenesti, contribuind

           la constientizarea exercitarii  democratice a acestora ;

        -  participare la programe locale si nationale care corespund

           scopului asociatiei sau sunt complementare obiectivelor

           acestora;

 - organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii de

   sensibilizare a opiniei publice cu privire la repercusiunile

   incalcarii drepturilor omului.

 Carte de oaspetiForumuriDownloadCalendarHarta site3 vizitatori activi
ANICADONORDEST © 2012