Carte de oaspetiForumuriDownloadCalendarHarta site1 vizitator activ

 Login
   
    
 Pastreaza-ma logat
Inregistreaza


 A.N.I.C.A.D.O. Nord Est
 :: PRIMA PAGINA
 :: IDENTIFICARE
 :: CALITATE PROCESUALA ACTIVA
 :: PARTENERIAT
 :: DOMENII DE INTERES
 :: SCOP SI OBIECTIVE
 :: CONTACT
 :: SESIZARI DE LA CETATENI
 :: IN ATENTIA INSTITUTIILOR STATULUI


 E.U.M.M. GEORGIA
 :: DESCRIERE


 LINKURI UTILE
 :: ACCES E-MAIL
 :: Transfer Fisiere Mari


 DOMENII DE INTERES

Asociatia are ca domenii de interes :

        -accesul la informatii de interes public realizat prin acorduri de colaborare cu diferite institutii ale statului;

        -transparenta decizionala;

        -combaterea coruptiei, a abuzurilor si a discriminarii;

        -protectia libertatii de exprimare;

        -promovarea egalitatii de sanse;

        -protectia persoanelor cu dizabilitati;

        -domenii de interes national si public;

        -factori de risc pentru tineret(drogurile, traficul de fiinte umane, violenta in scoli si in familie, alcoolul, etc.);

        -raporturi de munca intre  angajati si angajatori si intre acestia din urma si  organele de control;

        -asigurarea de contacte nemijlocite cu institutiile statului si asociatii nationale si internationale pentru schimb de informatii, experiente, proiecte comune.

 

            ASOCIATIA NATIONALA IMPOTRIVA CORUPTIE, ABUZURILOR SI PENTRU DREPTURILE OMULUI - A.N.I.C.A.D.O. – are rolul de a implementa principiul nediscriminarii si egalitatii intre cetatenii romani, prevazut in Constitutie Romaniei, in legislatia interna si internationala la care Romania este parte. In exercitarea atributiilor sale A.N.I.C.A.D.O. isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii sau autoritati publice.

            Pentru indeplinirea obiectivelor sale A.N.I.C.A.D.O. are urmatoarele atributii:

          - in vederea armonizarii legislatiei interne cu legislatia internationala in domenii privind combaterea  discriminarii, a abuzurilor si a coruptiei, A.N.I.C.A.D.O. isi propune sa popularizeze legile in vigoare;

         - propune instituirea in condițiile legii, a unor masuri speciale pentru protecția persoanelor si categoriilor defavorizate care fie se afla pe o poziție de inegalitate in raport cu majoritatea cetățenilor datorita originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare atunci când acestea nu se bucura de egalitatea șanselor;

         - colaboreaza cu autoritățile publice competente in vederea armonizării legislației interne cu normele internaționale in materie nediscriminării, abuzurilor si corupției;

         - colaboreaza cu autoritățile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru asigurarea prevenirii, sancționării si eliminării tuturor formelor de discriminare, abuzuri si corupției;

          - isi propune elaborarea de studii in materie juridica;

          - isi propune editarea de publicații;

          - urmareste aplicarea si respectarea, de catre autoritățile publice,persoanele juridice si persoanele fizice,a dispozițiilor normative ce privesc ce privesc prevenirea, sancționarea si eliminarea tuturor formelor de discriminare;

         - primeste sesizari privind incalcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalitatii si  nediscriminării de la instituții publice, persoane juridice si persoane fizice pe care le analizeaza si adopta masurile ce se impun in fiecare caz in parte;

         - isi propune dezbateri deschise cu instiitutiile publice, organizațiile neguvernamentale si sindicale cu activitate in domeniul drepturilor omului si prevenirii discriminării, abuzurilor si corupției;

        - colaboreaza cu alte organizații neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului.

A.N.I.C.A.D.O. are ca scop participarea la implementarea unor proiecte de informare in domeniul drepturilor omului precum si identificarea problemelor sectoriale si formularea de declarații si recomandări cu privire la soluționarea acestora.

          

         Pentru realizarea unei colaborări la nivel european, A.N.I.C.A.D.O. a aderat ca membru cu drepturi depline la Miscarea Europeana - Sectia romana, unul din membrii comitetului de conducere fiind domnul prof. conf. dr. Corneliu Zeana.

 Carte de oaspetiForumuriDownloadCalendarHarta site1 vizitator activ
ANICADONORDEST © 2012